CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI Ở THỊ TRẤN XUÂN HÒA, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC – 50.000m²