Cho thuê nhà kho, xưởng : 3,000m2 , Phúc Yên, Vĩnh phúc