Cho thuê nhà số 3 Trần Thị Sinh – Khai Quang – Vĩnh Yên