Cần bán đất tại trục chính đường 52m tại km Khu đô thị đại học.