Bán đất xây xưởng 10.050m2 tại Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc