CẦN BÁN ĐẤT Ở HƯỚNG ĐẠO, TAM DƯƠNG, VĨNH PHÚC – 10.000M²